Heerenveen, Wolvega & Steenwijk

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het coachingstraject, moeten volwassenen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Overgewicht: BMI ≥ 25 kg/m2 en een extra risicofactor (zoals risicofactoren voor hart- en vaatziekten, diabetes type 2, aanwezigheid van slaapapneu of artrose).
  2. Obesitas: BMI ≥ 30 kg/m2.